• Bouwbedrijf Botman bestond bij de recente eeuwwisseling precies 100 jaar.
  Het was Jan Botman de geboren Grootebroeker, die in 1900 op 29 jarige leeftijd de Wervershover bodem betrad en in het centrum van het dorp een ambachtelijk bedrijfje begon.
  Jan Botman sprak met een duidelijk Haags accent. Het verraadde een langdurig verblijf in de Residentiestad, waar hij het vak goed had geleerd. Bij de alleenstaande woningen die hij bouwde in Andijk en Wervershoof, is in de gevelontwerpen veel terug te vinden van het Haagse karakter. Het kenmerkt veel speelse elementen. Enkele van deze woningen staan nog fier overeind.
  Het eerste omvangrijke bouwproject voor die tijd, vond op 21 april 1920 plaats. Het betrof de bouw van 5 dubbele arbeiderswoningen voor de woningbouwvereniging te Andijk, onder directie van het ing.bureau Groothof en Verhey te ‘s Gravenhage.
  In de eerste periode werd het bedrijf, onder de titel J. Botman Pzn Metselaar Aannemer Wervershoof herkenbaar gemaakt.
  Na 1928, toen Jan Botman kwam te overlijden, gingen 2 van zijn 4 zoons te weten Dirk en Jacob verder onder de naam Firma Wed. J. Botman Pzn Aannemers Wervershoof A50.

  Jacob en Dirk Botman

  Doordat het werkterrein zich steeds meer richting Andijk verplaatste, vestigde zoon Dirk, die inmiddels verkering had gekregen, zich op de Stormweg te Andijk. Dit gebeurde allemaal in 1931, toen er van de Gemeente Andijk een stukje bouwgrond werd gekocht, net groot genoeg voor een woning met bescheiden werkplaats.
  Doordat het vervoer met de vaarschuit over de wateren van het uitgestrekte Andijk, een zeer tijdrovende bezigheid was, werd er in hetzelfde jaar een tweedehands T-Ford vrachtauto aangeschaft. De eerste auto van het bouwbedrijf.
  Door Dirks verhuizing naar Andijk, verstoorde zijn relatie met broer Jacob allerminst. Integendeel, de beide broers bleven een hechte band onderhouden en zetten het bedrijf voort in 1931 met als opschrift Fa. Th. en J.P. Botman.
  Na de oorlogsjaren was men in de Wieringermeer actief. Door oorlogshandelingen was de polder onder water gezet. Het oprukkende water en het meegesleepte wrakhout kregen vrij spel en hadden een vernietigende uitwerking. Na de droogmaling bleek pas hoe groot de schade was. Veel gebouwen, waaronder boerderijen en kerken waren zwaar gehavend. Het herstel zou enige jaren vergen en bracht veel bouwkundig werk met zich mee. Bouwbedrijven werden in stelling gebracht om de klussen te klaren.
  Ook Fa. Th. en J.P. Botman heeft een aandeel in de wederopbouw gehad. Als belangrijkste object van de firma gold toch wel de restauratie van de R.K. Kerk te Wieringerwerf en de nieuwbouw van de Pastorie aldaar, die helemaal was weggevaagd.
  Ook dicht bij huis stapelde het aanbod aan werk zich aan de lopende band op en werd de nadruk vooral gericht op de machinale houtbewerking. De vestiging aan de Stormweg miste de vormgeving om dit werk met succes uit te voeren. Om een kans van slagen voor de toekomst te waarborgen, moest er worden uitgezien naar een andere locatie met meer ruimte en uitstraling.
  Aan de Industrieweg te Andijk vond men een ideale plek voor vervolg van de activiteiten. Medio 1980 werd een nieuwe werkplaats met kantoor in gebruik genomen. Ver voor die tijd waren de twee zonen van Jacob: Arie en Jan al werkzaam in het bouwbedrijf.
  Toen Dirk in 1966 uit de onderneming stapte, is men nog even verder gegaan met als logo Fa. Jacob Botman en Zonen. In 1970 werd het Bouwbedrijf Botman Andijk-Wervershoof B.V.
  Van de te vermelden werken die zijn verwezenlijkt, mag het Verzorgingstehuis te Wervershoof en het raadhuis in Andijk worden genoemd, dat in 1962 is gebouwd.
  Sinds 1995 zit er een zoon van Arie, Sjaak Botman aan het roer van Bouwbedrijf Botman.