• Energie neutraal bouwen heeft de toekomst. Wie duurzaam wil ondernemen, kan niet meer anders dan investeren in energie neutrale gebouwen. De Nederlandse Overheid stimuleert deze manier van bouwen door het geven van verschillende subsidies. Energiezuinig of energie neutraal biedt een groot marktvoordeel ten opzichte van de standaard nieuwbouw. Door bij nieuwbouw en renovatie te investeren in groene energie dalen de huisvestingskosten met 75%. Gaat u aan de slag met energie besparen en het opwekken van groene en duurzame energie? Laat u dan goed informeren over de mogelijkheden voor subsidie, fiscaal voordeel en ondersteuning.

    De overheid stimuleer deze manier van bouwen. Sterker nog vanaf 2020 mogen er volgens de Europese regelgeving alleen nog maar energie neutrale gebouwen worden gebouwd die voldoen aan de BENG eisen (RVO). Voor utiliteitsgebouwen geldt dat zij in 2017 al voor de helft energie zuiniger zijn dan tien jaar geleden. Wie nu investeert, draagt niet alleen bij aan het milieu maar anticipeert ook p de wettelijke verplichtingen en zorgt ervoor dat uw gebouw in de toekomst zijn waarde behoud.

    Bouwbedrijf Botman heeft reeds een volledig energie neutrale woning gerealiseerd in Andijk doodmiddel van zonnepanelen en heatpipes, ook Bot Flowerbulds waar Bouwbedrijf Botman de volledige dak renovatie heeft gerealiseerd investeert in duurzame energie door middel van ruim 2000 zonnepanelen.